Zobacz wszystkie aktualności
Fantastyczna Biblioteka w ferie

Fantastyczna Biblioteka w ferie

Myślenicki Klub Fantatyki i Mijeska Biblioteka Publiczna w Myślenicach zapraszają wszystkich chętnych na fantastyczne ferie, które odbędą się 24-25 lutego w siedzibie Biblioteki. W programie: - ... czytaj całość

Ferie z filcem

Ferie z filcem

   Zapraszamy dzieci w wieku 8-11 l. na Ferie z filcem czyli kurs szycia maskotek z filcu. Zapisy w Oddziale dla Dzieci od 1.02. do 8.02. Koszt udziału w zajęciach - 7 zł. czytaj całość

Ferie w bibliotece 2018

Ferie w bibliotece 2018

Program ferii: FILMOWE FERIE DLA DZIECI (Ekranizacje książek dla dzieci) Wtorek (13.02), godz. 11.00 "Auta 3" Czwartek (15.02), godz. 11.00 "Smerfy" Wtorek (20.02), godz. 11.00 Czwartek ... czytaj całość

Wydarzenia
25 października 2017

Wiedza to sukces - konkurs

Konkurs „Wiedza to sukces”
Czekamy na prace do 18 listopada!!!

W ramach projektu Wiedza to sukces  zapraszamy młodzież z powiatu myślenickiego do udziału w konkursie na esej o dowolnej książce z dziedziny nauk ścisłych.

Regulamin konkursu  Wiedza to sukces
 
1. Organizatorem konkursu organizowanego w ramach projektu Wiedza to sukces jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
 
2. Konkurs skierowany jest do młodzieży (13-19 lat) mieszkającej lub uczącej się na terenie  powiatu myślenickiego.
 
3. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do świadomego wyboru ścieżki rozwoju  edukacyjnego i zawodowego opartej na naukach ścisłych oraz promowanie literatury naukowej dostępnej w bibliotece.
 
4. Warunki uczestnictwa:

 • udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat;
 • uczestnik Konkursu musi być czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach (można dokonać zapisu na podstawie legitymacji szkolnej w momencie składania pracy)
 • przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad;
 • uczestnik może przynieść do biblioteki lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie "Wiedza to sukces") pracę, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną. Forma pracy - esej (do 2 stron A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, bibliografia), dotyczący dowolnej książki naukowej lub popularnonaukowej z dziedziny nauk ścisłych.
 • zgłoszone na Konkurs prace powinny być opatrzone pseudonimem (godłem). Do pracy należy dołączyć: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych oraz kartę zgłoszenia (pobierz) zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe autora i w przypadku osób niepełnoletnich - dane rodzica/opiekuna prawnego (numer telefonu, adres mailowy), podpis rodzica/opiekuna prawnego, które powinny znajdować się w zaklejonej kopercie dołączonej do pracy i oznaczonej tym samym pseudonimem (godłem);
 • autorzy prac wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych w regionalnych mediach oraz na stronie internetowej organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.);
 • zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie dla organizatora do korzystania ze zgłoszonych prac w zakresie publicznego rozpowszechnienia;
 
5. Termin i miejsce dostarczenia prac:
Prace należy składać w Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka, ul. Adama Mickiewicza 17, tel. 12 272 06 61, mbp.myslenice@vp.pl do dnia 18  listopada  2017 r.
 
6. Wyłonienie laureatów Konkursu:
 • prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora, które wyłoni zwycięzców Konkursu.
 • rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 22 listopada 2017 r.
 • rozdanie nagród termin podany zostanie po ogłoszeniu wyników


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Powrót do wszystkich wydarzeń

 • Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Biblioteka+ (Plus) Program Rozwoju Bibliotek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Powiat Myślenicki Gmina Myślenice
 • Fundacja Orange Myślenicki Klub Fantastyki Myślenicki Grupa Fotograficzna Galeria 30 kilometr Myślenice Myślenickie Towarzystwo Kultury
Biblioteka w Biuletynie Informacji Publicznej