Zobacz wszystkie aktualności
Wernisaż

Wernisaż

Miejska Biblioteka im ks. Jana Kruczka w Myślenicach oraz Myślenicka Grupa Fotograficzna mgFoto zapraszają na wernisaż wystawy fotografii Teresy Solarz 28 maja (wtorek), godz. 18.00, Galeria mgFoto ... czytaj całość

Biblioteka na Myślenickim Parkowaniu

Biblioteka na Myślenickim Parkowaniu

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na Myślenickie Parkowanie 1 czerwca w Parku Miejskim na Zarabiu Będzie można zapoznać się z ofertą Biblioteki dla najmłodszych i rodziców oraz wziąć ... czytaj całość

Podróże z książką

Podróże z książką

Zapraszamy najmłodszych czytelników do udziału w bezpłatnych zajęciach animacyjno-czytelniczych "Podróże z książką". Najbliższe spotkanie odbędzie się 31.05.2019 r. ... czytaj całość

Nowoczesne materiały dla medycyny

Nowoczesne materiały dla medycyny

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wykład "Nowoczesne materiały dla medycyny" dr hab. inż Agnieszki Sobczak-Kupiec 27.05. (poniedziałek), godz. 9.00 oraz 10.15 Sala Konferencyjna ... czytaj całość

Wydarzenia
20 maja 2019

Konkurs literacki Myślenickie Słowa

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka oraz Urząd Miasta i Gminy Myślenice zapraszają do udziału w konkursie literackim "MYŚLENICKIE SŁOWA".
Dwu lub czterowiersz zaczynający się od słów Myślenice... należy składać w Bibliotece
do 13 lipca 2019 r.

Finał konkursu odbędzie się 23 lipca 2019 r, o godz. 18.00 w MBP.

Finałowi konkursu będzie towarzyszyć wystawa akwareli Marka Wójcika pt.: M'19

REGULAMIN KONKURSU MYŚLENICKIE SŁOWA
1. Organizatorzy
- MBP Myślenice
- Urząd Miasta i Gminy Myślenice
2. Cele konkursu
- popularyzacja Myślenic,
- integracja społeczności lokalnej,
- rozwijanie wrażliwości językowej,
- promocja lokalnych talentów literackich.
3. Zasady uczestnictwa
- W zmaganiach konkursowych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy Myślenice, zapisani do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach. Zapisu można dokonać najdalej w dniu składania pracy.
- Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nagradzana.
- Organizator nie wprowadza jakichkolwiek, innych ograniczeń, w tym wiekowych.
4. Forma pracy
- utwór literacki, krótki: dwu lub czterowierszowy zaczynający się od słowa „Myślenice…”
- prace powinny być dostarczone w formie czytelnego rękopisu lub maszynopisu komputerowego. W obu przypadkach organizator preferuje format A-4.
- prace nieczytelne, z błędami, nie będą oceniane.
5. Przesyłanie prac
- prace muszą być anonimowe, tzn. opatrzone pseudonimem, z dołączoną w osobnej kopercie kartą uczestnika (pobierz)
- uczestnicy konkursu (uczestnicy niepełnoletni za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) podpisując Kartę uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- otrzymane prace przechodzą na własność organizatora Konkursu i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. ) oraz jednocześnie wyrażają zgodę na eksponowanie otrzymanych prac;
- prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie;
- prace można składać w Bibliotece lub przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, ul. Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice, z dopiskiem „Konkurs”
6. Ważne terminy (czas trwania konkursu)
- Prace należy nadesłać lub dostarczyć w terminie od 13 maja do 13 lipca 2019 (decyduje data stempla pocztowego)
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 lipca podczas Kulturalnych Dni Myślenic organizowanych w bibliotece
7. Nagrody:
- Przewidziane są atrakcyjne nagrody I, II i III stopnia oraz ewentualne wyróżnienia specjalne, które pozostają w gestii konkursowego jury.

Powrót do wszystkich wydarzeń

  • Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Powiat Myślenicki Gmina Myślenice Muzeum Niepodległości
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku Myślenicki Klub Fantastyki Myślenicka Grupa Literacka Tilia Myślenicki Grupa Fotograficzna Myślenickie Towarzystwo Kultury PTTK Oddział
Biblioteka w Biuletynie Informacji Publicznej