Zobacz wszystkie aktualności
SPOTKANE DLA DZIECI

SPOTKANE DLA DZIECI

Zapraszamy dzieci na spotkanie UŚMIECHNIĘTE MYŚLENICE 25 lipca (czwartek) 2019, godz. 10.00-12.00 KULTURALNE DNI MYŚLENIC 2019 czytaj całość

Konkurs literacki  Myślenickie Słowa

Konkurs literacki Myślenickie Słowa

został rozstrzygnięty Komisja w składzie: Mieczysława Żak: przewodnicząca - Kierownik Działu Udostępniania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach Marta Bisztyga - Wydział Edukacji, ... czytaj całość

Wymiana książek

Wymiana książek

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zaprasza na wymianę książek przed budynkiem biblioteki 24-25 lipca 2019 r. od 9.00 do 19.00. Jak to działa? Należy przynieść ... czytaj całość

Wakacje z książką

Wakacje z książką

Zapraszamy dzieci na spotkania czytelniczo-animacyjne  "Wakacje z książką" w środy od godz. 10.00 do 12.00 Zapisy i informacje w Oddziale dla Dzieci lub pod tel. 12 272 06 61 wew. ... czytaj całość

Konkursy
Aktualne

Konkurs literacki Myślenickie Słowa

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka oraz Urząd Miasta i Gminy Myślenice zapraszają do udziału w konkursie literackim "MYŚLENICKIE SŁOWA".
Dwu-czterowiersz zaczynający się od słów Myślenice... należy składać w Bibliotece
do 13 lipca 2019 r.

Finał konkursu odbędzie się 23 lipca 2019 r, o godz. 18.00 w MBP.

Finałowi konkursu będzie towarzyszyć wystawa akwareli Marka Wójcika pt.: M'19
 

REGULAMIN KONKURSU MYŚLENICKIE SŁOWA
1. Organizatorzy
- MBP Myślenice
- Urząd Miasta i Gminy Myślenice
2. Cele konkursu
- popularyzacja Myślenic,
- integracja społeczności lokalnej,
- rozwijanie wrażliwości językowej,
- promocja lokalnych talentów literackich.
3. Zasady uczestnictwa
- W zmaganiach konkursowych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy Myślenice, zapisani do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach. Zapisu można dokonać najdalej w dniu składania pracy.
- Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nagradzana.
- Organizator nie wprowadza jakichkolwiek, innych ograniczeń, w tym wiekowych.
4. Forma pracy
- utwór literacki, krótki: dwu-czterowierszowy zaczynający się od słowa „Myślenice…”
- prace powinny być dostarczone w formie czytelnego rękopisu lub maszynopisu komputerowego. W obu przypadkach organizator preferuje format A-4.
- prace nieczytelne, z błędami, nie będą oceniane.
5. Przesyłanie prac
- prace muszą być anonimowe, tzn. opatrzone pseudonimem, z dołączoną w osobnej kopercie kartą uczestnika (pobierz)
- uczestnicy konkursu (uczestnicy niepełnoletni za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) podpisując Kartę uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- otrzymane prace przechodzą na własność organizatora Konkursu i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. ) oraz jednocześnie wyrażają zgodę na eksponowanie otrzymanych prac;
- prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie;
- prace można składać w Bibliotece lub przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, ul. Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice, z dopiskiem „Konkurs”
6. Ważne terminy (czas trwania konkursu)
- Prace należy nadesłać lub dostarczyć w terminie od 13 maja do 13 lipca 2019 (decyduje data stempla pocztowego)
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 lipca podczas Kulturalnych Dni Myślenic organizowanych w bibliotece
7. Nagrody:
- Przewidziane są atrakcyjne nagrody I, II i III stopnia oraz ewentualne wyróżnienia specjalne, które pozostają w gestii konkursowego jury.
  • Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Powiat Myślenicki Gmina Myślenice Muzeum Niepodległości
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku Myślenicki Klub Fantastyki Myślenicka Grupa Literacka Tilia Myślenicki Grupa Fotograficzna Myślenickie Towarzystwo Kultury PTTK Oddział
Biblioteka w Biuletynie Informacji Publicznej