Zobacz wszystkie aktualności
Wernisaż wystawy Tomka Sikory

Wernisaż wystawy Tomka Sikory

Myślenicka Grupa  Fotograficzna mgFoto i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka zapraszają na wernisaż wystawy fotograficznej Tomka Sikory "Jesteśmy" w dniu 20 listopada ... czytaj całość

Bibliotecon

Bibliotecon

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach oraz Myślenicki Klub Fantastyki zapraszają miłośników różnych gier oraz postaci z książek i filmów na BIBLIOTECON 24.11.2018 ... czytaj całość

Zapisy na turniej Tekken7

Zapisy na turniej Tekken7

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zaprasza na BIBLIOTECON 24.11.2018 r., w ramach którego odbędzie się turniej Tekken7. Zapisy na turniej trwają od 15 października ... czytaj całość

Wystawa

Wystawa

15.11.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach odbyło się otwarcie wystawy O Polsko, znów kiedyś rozbłyśniesz kwiatami. Rajmund Bergel - poeta legionowy. ... czytaj całość

Konkursy
Aktualne
V OTWARTY FESTIWAL FRASZKI "U-RODZINY" MYŚLENICE 2018
 
 W imieniu organizatorów informujemy, że Jury w składzie:
Grażyna Krzystańska – przewodnicząca
Agnieszka Cahn
Iwona Dobrzyńska
Jerzy Fedirko
Agnieszka Kazanecka-Bylica

Jury spotkało się 25 października 2018 roku. Każdy z członków otrzymał komplety fraszek do oceny
  • ze względów niezależnych jury obradowało 8 listopada 2018 roku
  • Jury rozpatrzyło 82 komplety fraszek. 1 komplet, który napłynął po terminie nie był rozpatrywany
 Jury przyznało nagrody w kategorii U-RODZINY i FRASZKA PATRIOTYCZNA 
  • Jury postanowiło ogłosić laureatów publicznie podczas Gali Jubileuszowej Koncertu Ziemi Myślenickiej dnia 2 grudnia 2018 roku o godz. 16.00
    w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach,
    ul. J. Piłsudskiego 20

 Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

===================================================================

W ramach projektu „Nasza Fantastyczna Biblioteka” Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zachęca do udziału w konkursie dla dzieci "Moja fantastyczna książka". Zadanie konkursowe polega na narysowaniu ilustracji do dowolnej książki wypożyczonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Konkurs trwa od 4.10.2018 r. do 17.11.2018 r.

REGULAMIN KONKURSU
Moja fantastyczna książka”
 
1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, adres siedziby: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci do lat 13, które są zapisane do MBP w Myślenicach.
3. Celem konkursu jest promocja literatury dziecięcej, a także rozwijanie umiejętności literackich i plastycznych wśród najmłodszych.
4. Zadanie konkursowe polega na narysowaniu ilustracji do dowolnej książki wypożyczonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
5. Warunki uczestnictwa:
- udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat;
- uczestnik konkursu musi być czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej (zapisu można dokonać w Oddziale dla Dzieci MBP w Myślenicach);
- praca konkursowa plastyczna wcześniej niepublikowana i nienagradzana może zostać wykonana w dowolnej technice, płaska (nie przestrzenna), format A3;
- zgłoszone na Konkurs prace powinny być zaopatrzone na odwrocie w metryczkę tj.: imię i nazwisko autora pracy, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna wraz z nr telefonu. Do pracy należy dołączyć: kartę uczestnika - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (pobierz);
- pracę konkursową trzeba dostarczyć do Oddziału dla Dzieci MBP w Myślenicach;
- otrzymane prace przechodzą na własność organizatora Konkursu i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. ) oraz jednocześnie wyrażają zgodę na eksponowanie otrzymanych prac;
- prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie;
- uczestnicy konkursu (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) podpisując Oświadczenie otrzymane przy złożeniu pracy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz danych osobowych zawartych w metryczce zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Konkurs rozpocznie się z dniem 4.10.2018 i będzie trwał do 17.11.2018.
7. Wyłonienie laureatów Konkursu:
- prace konkursowe będą oceniane pod względem interpretacji, oryginalności, sposobu ujęcia tematu, walorów artystycznych, kompozycji;
- nagrodzone i wyróżnione dzieci zostaną powiadomione telefonicznie;
- rozdanie nagród nastąpi 24.11.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach
8. Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:
I kategoria – dzieci do 6 lat
II kategoria – dzieci od 7 do 13 lat
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
  • Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Powiat Myślenicki Gmina Myślenice Muzeum Niepodległości
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku Myślenicki Klub Fantastyki Myślenicka Grupa Literacka Tilia Myślenicki Grupa Fotograficzna Myślenickie Towarzystwo Kultury PTTK Oddział
Biblioteka w Biuletynie Informacji Publicznej