Zobacz wszystkie aktualności
Pozytywna dyscyplina - warsztaty

Pozytywna dyscyplina - warsztaty

Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia (sobota) w godz. 9.00-14.00 w sali konferencyjnej (I piętro) Zapisy i informacje u organizatorów. Cena obejmuje koszt warsztatów. Biblioteka udostepnia ... czytaj całość

W Wielką Sobotę Biblioteka nieczynna

W Wielką Sobotę Biblioteka nieczynna

W dniach 31.03. (sobota) - 2.04. (poniedziałek) Biblioteka będzie nieczynna czytaj całość

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju,  serdecznych spotkań w gronie rodziny i dobrej lektury życzą: Dyrektor ... czytaj całość

Królewskie rozgrywki - część IV

Królewskie rozgrywki - część IV

Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie szachowe w ramach „Królewskich rozgrywek”. Odbędzie się ono 24.03.2018 r. o godzinie 9:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zgłoszenia ... czytaj całość

Przetargi
2013
Rozstrzygnięcie Przetargu

ODWOŁANIE OD WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
(do pobrania)


O G Ł O S Z E N I E
O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
data zamieszczenia 24.04.2013 r.
 
Numer ogłoszenia: 140654 - 2013
  1. Zamawiający:
Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach , ul. A. Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie,  tel. 12 272 06 61, faks 12 272 01 33
  • Adres strony internetowej zamawiającego:  www.biblioteka.myslenice.pl
2. Przedmiotem zamówienia była sprzedaż i dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach w 2013 r..
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano następującą ofertę:
 
Nazwa firmy–AZYMUT Sp. z o.o.  Adres firmy–ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
NIP 525-21-05-994
Uzasadnienie: oferent spełnił wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Wysokość rabatu od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę lub przedstawiciela wydawcy jest najkorzystniejszy i wynosi 35,6%.
 
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie zamawiającego w gablocie –  parter -  hol biblioteki oraz zamieszczono na stronie internetowej biblioteki.


L.dz. MBP/ZP-1/2013                                                           Myślenice, 24.04.2013 r.
„P L A T O N” Sp. z o. o.
Ul. Kolejowa 19/21
01-217 Warszawa
 
ZAWIADOMIENIE
O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że zostali Państwo wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprzedaż i dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach w 2013 r.”
 
Uzasadnienie prawne
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców,którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Warunkiem udziału jest zrealizowanie w okresie ostatnich 3 – lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym minimum dwóch dostaw książek dla instytucji kultury o wartości nie niższej niż 400.000 zł. Wasza Firma w załączniku nr 3 do SIWZ wykazała, iż w ostatnich 3 latach nie zrealizowała żadnego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł. Powyższe okoliczności, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), stanowią podstawę wykluczenia Państwa z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprzedaż i dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach w 2013 r.”
 Myślenice: Sprzedaż i dostawa książek
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 140654 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013


Pliki do pobrania:
1. Ogloszenie o zamówieniu dostawy
2. Specyfikacja istotnych waunków zamówienia
3. Załącznik nr 1 do SIWZ
4. Załącznik nr 2 do SIWZ
5. Załącznik nr 3 do SIWZ
6. Załącznik nr 4 do SIWZ
  • Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Biblioteka+ (Plus) Program Rozwoju Bibliotek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Powiat Myślenicki Gmina Myślenice
  • Fundacja Orange Myślenicki Klub Fantastyki Myślenicki Grupa Fotograficzna Galeria 30 kilometr Myślenice Myślenickie Towarzystwo Kultury
Biblioteka w Biuletynie Informacji Publicznej