Zobacz wszystkie aktualności
Smyczkowa muzyka na dachu świata

Smyczkowa muzyka na dachu świata

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach oraz Myślenicka Grupa Fotograficzna mgFoto zapraszają na wernisaż wystawy fotografii Mariusza Węgrzyna oraz malarstwa na szkle Marii ... czytaj całość

Wygrajmy książki dla Biblioteki!

Wygrajmy książki dla Biblioteki!

Drodzy czytelnicy !! Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach bierze udział w akcji "Kinder - Wspólne czytanie". Prosimy Was o oddawanie głosów ... czytaj całość

Wykłady dr Krzysztofa Ciesielskiego

Wykłady dr Krzysztofa Ciesielskiego

W ramach projektu "Wiedza to sukces" Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zaprasza na bezpłatne wykłady dr Krzysztofa Ciesielskiego z Instytutu Matematyki UJ. 17 ... czytaj całość

WYNIKI KONKURSU

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu I miejsce Elżbieta Hołuj II miejsce Kazimiera Rutka-Nieć II miejsce Antonina Sebesta III miejsce Elżbieta Kotarba III miejsce Anna Wierciak Wyróżnienia: Janina ... czytaj całość

Przetargi
2013
Rozstrzygnięcie Przetargu

ODWOŁANIE OD WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
(do pobrania)


O G Ł O S Z E N I E
O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
data zamieszczenia 24.04.2013 r.
 
Numer ogłoszenia: 140654 - 2013
  1. Zamawiający:
Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach , ul. A. Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie,  tel. 12 272 06 61, faks 12 272 01 33
  • Adres strony internetowej zamawiającego:  www.biblioteka.myslenice.pl
2. Przedmiotem zamówienia była sprzedaż i dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach w 2013 r..
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano następującą ofertę:
 
Nazwa firmy–AZYMUT Sp. z o.o.  Adres firmy–ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
NIP 525-21-05-994
Uzasadnienie: oferent spełnił wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Wysokość rabatu od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę lub przedstawiciela wydawcy jest najkorzystniejszy i wynosi 35,6%.
 
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie zamawiającego w gablocie –  parter -  hol biblioteki oraz zamieszczono na stronie internetowej biblioteki.


L.dz. MBP/ZP-1/2013                                                           Myślenice, 24.04.2013 r.
„P L A T O N” Sp. z o. o.
Ul. Kolejowa 19/21
01-217 Warszawa
 
ZAWIADOMIENIE
O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że zostali Państwo wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprzedaż i dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach w 2013 r.”
 
Uzasadnienie prawne
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców,którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Warunkiem udziału jest zrealizowanie w okresie ostatnich 3 – lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym minimum dwóch dostaw książek dla instytucji kultury o wartości nie niższej niż 400.000 zł. Wasza Firma w załączniku nr 3 do SIWZ wykazała, iż w ostatnich 3 latach nie zrealizowała żadnego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł. Powyższe okoliczności, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), stanowią podstawę wykluczenia Państwa z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprzedaż i dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach w 2013 r.”
 Myślenice: Sprzedaż i dostawa książek
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 140654 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013


Pliki do pobrania:
1. Ogloszenie o zamówieniu dostawy
2. Specyfikacja istotnych waunków zamówienia
3. Załącznik nr 1 do SIWZ
4. Załącznik nr 2 do SIWZ
5. Załącznik nr 3 do SIWZ
6. Załącznik nr 4 do SIWZ
  • Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Biblioteka+ (Plus) Program Rozwoju Bibliotek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Powiat Myślenicki Gmina Myślenice
  • Fundacja Orange Myślenicki Klub Fantastyki Myślenicki Grupa Fotograficzna Galeria 30 kilometr Myślenice Myślenickie Towarzystwo Kultury
Biblioteka w Biuletynie Informacji Publicznej