Zobacz wszystkie aktualności
Podróże z książką

Podróże z książką

Zapraszamy najmłodszych czytelników do udziału w bezpłatnych zajęciach animacyjno-czytelniczych "Podróże z książką". Najbliższe spotkanie odbędzie się 8.03.2019 r. o ... czytaj całość

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla ...

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza młodych czytelników na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci 22 lutego (piątek) o godz. 17.00 w Oddziale dla Dzieci MBP Będziemy rozmawiać ... czytaj całość

Biblio-Plecak

Biblio-Plecak

Regulamin projektu „Biblio-Plecak”     I. Postanowienia ogólne  Organizatorami projektu „Biblio-Plecak” są: Miejska Biblioteka Publiczna ... czytaj całość

Oddaj książkę. Nie płać kary!

Oddaj książkę. Nie płać kary!

Od stycznia do marca nie pobieramy opłat za przetrzymane książki. Oddaj książkę i nie płać kary! czytaj całość

RODO
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach:
 
 1. Administratorem Danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 2/96, NIP 681 17 75 488, REGON 357176975.
 
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem, w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 z późn. zm. oraz realizacji zadań Biblioteki wynikających ze Statutu.
 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w Wypożyczalni, Czytelni Naukowej, Oddziale dla Dzieci lub poprzez katalog OPAC.
 
 1. Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi prawne i bankowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych.
 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bibliotekę. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
 
 1. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Dane osobowe są przetwarzane automatycznie.
 
 1. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 
 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Biblioteka jest objęta monitoringiem wizyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
 1. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, Janusz Dębowski - j.debowski@evoleo.pl
 
 • Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Powiat Myślenicki Gmina Myślenice Muzeum Niepodległości
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Myślenicki Klub Fantastyki Myślenicka Grupa Literacka Tilia Myślenicki Grupa Fotograficzna Myślenickie Towarzystwo Kultury PTTK Oddział
Biblioteka w Biuletynie Informacji Publicznej